poniedziałek, 22 lutego 2016

Poprawka antysmogowa

We wrześniu 2015 r. Sejm przyjął nowelizację Prawa Ochrony Środowiska (art. 96), która umożliwiła Sejmikom określanie minimalnych wymogów emisyjnych wobec instalacji, w których następuje spalanie paliw (w tym domowych kotłów). Na konieczność tej nowelizacji wskazywali od dawna eksperci i przedstawiciele samorządów. Pierwsze propozycje zmiany brzmienia art. 96 samorządy przesłały do Ministerstwa Środowiska w 2011 r. Pełny pakiet zmian ustawowych związanych z poprawą jakości powietrza został wypracowany w latach 2012-2013 w ramach prac Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki w ramach Sieci ENEA „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W pracach grupy uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, urzędów marszałkowskich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz zaproszeni eksperci.

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska daje samorządom konkretne narzędzia do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Jest ona narzędziem dającym samorządom władzę, którą będą mogły wykorzystać by doprowadzić do poprawy jakości powietrza. Nowelizacja nie zmusza samorządów do działania, ale umożliwia im podejmowanie decyzji prowadzących do poprawy jakości powietrza. Samorządy mogą podjąć decyzję dotyczącą określenia obszaru, na którym obowiązywać będą nowe przepisy oraz zdecydować jakiego rodzaju kotły będą mogły być wykorzystywane poprzez np. określenie ich klasy emisyjnej. Im wyższa klasa, tym mniejsza emisja i niższe zanieczyszczenie powietrza. Wreszcie, ustawa pozwala określać rodzaj używanego paliwa stałego. Chodzi o węgiel, miał i drewno.

Władze samorządowe będą mogły określać, czym będzie można będzie palić w domowych piecach, to znaczy będą mogły zakazać palenia np. miałem węglowym, który jest tanim, ale jednocześnie najbardziej toksycznym paliwem, i nakazać używanie najbardziej kalorycznego węgla, którego spalanie nie emituje takich ilości zanieczyszczeń.

Dodatkowo sejmiki wojewódzkie będą mogły zdecydować jakiego rodzaju kotły wykorzystywać można będzie na ich obszarze, a więc możliwe będzie określenie klasy emisyjności domowych kotłów, trochę na podobieństwo regulacji jakimi objęte są samochodowe spaliny.